Webbsidan ADHDinfo.se har upphört

Innehållet på adhdinfo.se har tagits fram i samarbete med Lilly.
Delar av informationen, "Snubbeltråden- så funkar det! ADHD" och "Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/ungdomar med ADHD" kan laddas ner i elektronisk version via lilly.se.
Broschyrerna ovan tillsammans med patientbroschyr om ADHD och läkemedelsbehandling lämnas ut i en väska via behandlande läkare eller sjuksköterska.